Black / White Russian

Vodka, Kahlua / Vodka, Kahlua, cream

  • Udostępnij